Get Adobe Flash player

การประชุมคณะกรรมการ กลุ่มโรงเรียนบางกรวย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1

26 กันยายน 2565
การประชุมคณะกรรมการ กลุ่มโรงเรียนบางกรวย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1

การประชุมคณะกรรมการ  กลุ่มโรงเรียนบางกรวย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 วันจันทร์ ที่ 26 กันยายน 2565 ณ โรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์)

นายสนั่น ไชยหงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางไกรนอก ได้เป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการพัฒนาแอพพิเคชั่นบน Smartphone ให้กับโรงเรียนสี่แยกบางเตย

28 พฤษภาคม 2565
นายสนั่น ไชยหงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางไกรนอก ได้เป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการพัฒนาแอพพิเคชั่นบน Smartphone ให้กับโรงเรียนสี่แยกบางเตย

นายสนั่น ไชยหงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางไกรนอกได้เป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการพัฒนาแอพพิเคชั่นบน Smartphone ให้กับโรงเรียนสี่แยกบางเตย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 ภายใต้โครงการการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยงโรงเรียน โดยสถาบันการปัญญาภิวัฒน์เป็นพี่เลี้ยงโรงเรียนในวันที่ 28 พฤษภาคม 2565 ณ โรงเรียนสี่แยกบางเตย

กิจกรรมพิธีมอบเกียรติบัตร ปัจฉิมนิเทศและอำลาสถานบัน ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564

11 มีนาคม 2565
กิจกรรมพิธีมอบเกียรติบัตร ปัจฉิมนิเทศและอำลาสถานบัน ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564

โรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์) ได้จัดกิจกรรมพิธีมอบเกียรติบัตร ปัจฉิมนิเทศและอำลาสถานบันให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564  

โรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์) ขอขอบพระคุณ คุณนพพร แย้มพร้อม และคณะได้เดินทางมามอบของบริจาค จำนวนหลายรายการ

10 มีนาคม 2565
โรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์) ขอขอบพระคุณ คุณนพพร แย้มพร้อม และคณะได้เดินทางมามอบของบริจาค จำนวนหลายรายการ

โรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์) ขอขอบพระคุณ คุณนพพร แย้มพร้อม และคณะได้เดินทางมามอบของบริจาค จำนวนหลายรายการ เช่นเรือไฟเบอร์ แฟ้ม ถุงผ้า กระบอกน้ำ วัสดุสำนักงานและอื่นๆ ให้แก่ทางโรงเรียนวัดบางไกรนอก ต้องขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง

ตรวจเยี่ยมสนามสอบการประเมินความสามารถด้านการอ่าน (Reading Test : RT) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

07 มีนาคม 2565
ตรวจเยี่ยมสนามสอบการประเมินความสามารถด้านการอ่าน (Reading Test : RT) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

นางสาวพรชนก คณาอนันต์  ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ พร้อมทั้งศึกษานิเทศก์ สพป.นนทบุรี เขต 1 ตรวจเยี่ยมสนามสอบการประเมินความสามารถด้านการอ่าน (Reading Test : RT) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ของโรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์) ในวันที่ 4 มีนาคม 2565

นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรีมอบถุงยังชีพการศึกษาเสริมปัญญาเยาวชน ให้แก่นักเรียนโรงเรียนวัดบางไกรนอก

23 กุมภาพันธ์ 2565
นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรีมอบถุงยังชีพการศึกษาเสริมปัญญาเยาวชน ให้แก่นักเรียนโรงเรียนวัดบางไกรนอก

เหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี นำโดยนายกเหล่ากาชาด แพทย์หญิงสุวรรณา ไชยชุมศักดิ์และนายราชันย์ ซุ้นหั้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีได้เดินทางมามอบถุงยังชีพการศึกษาเสริมปัญญาเยาวชนให้แก่นักเรียนโรงเรียนวัดบางไกรนอก จำนวน 120 ชุด โดยนายสนั่น ไชยหงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูให้การต้อนรับ

ได้รับการคัดเลือกผลงานนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ที่เป็นแบบอย่างได้

04 กุมภาพันธ์ 2565
ได้รับการคัดเลือกผลงานนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ที่เป็นแบบอย่างได้

ขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์)ที่ได้รับการคัดเลือกผลงานนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ที่เป็นแบบอย่างได้ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564ประเภทได้สร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรมฯ ผลงานระดับสถานศึกษา จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

โรงเรียนเด่นหล้า พระราม 5 มอบทุนการศึกษาและอุปกรณ์กีฬาให้นักเรียน โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์)

01 กุมภาพันธ์ 2565
โรงเรียนเด่นหล้า พระราม 5 มอบทุนการศึกษาและอุปกรณ์กีฬาให้นักเรียน โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์)

โรงเรียนเด่นหล้า พระราม 5 มอบทุนการศึกษาและอุปกรณ์กีฬาให้นักเรียนโรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์) โดยทุนการศึกษาจำนวน 40 ทุน ทุนละ 500 บาทพร้อมทั้งยังได้มอบอุปกรณ์กีฬาให้โรงเรียนไว้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้นักเรียน จำนวน 2000 บาทในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์) ขอขอบพระคุณท่านที่ให้การสนับสนุนโรงเรียนตลอดมา

โรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์) ได้ดำเนินการตรวจ Antigen Test Kit (ATK) ให้กับครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนของโรงเรียน

25 มกราคม 2565
โรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์) ได้ดำเนินการตรวจ Antigen Test Kit (ATK) ให้กับครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนของโรงเรียน

โรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์) ได้ดำเนินการตรวจ Antigen Test Kit (ATK)ให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนของโรงเรียนจำนวน ทั้งหมด 158 คนผลการตรวจ Antigen Test Kit (ATK) = Negative ( ไม่พบเชื้อ ) จำนวน 157 คน พบเชื้อ จำนวน 1 คน    

merry christmas watbangkrainorkschool 24 December 2021

26 ธันวาคม 2564
merry christmas watbangkrainorkschool 24 December 2021

merry christmas watbangkrainorkschool 24 December 2021 \

โรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์) จัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรม ราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ

03 ธันวาคม 2564
โรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์) จัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรม ราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ

โรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์) จัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ

โรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์) ขอขอบพระคุณ รักษ์สุข คลินิกเวรกรรม ที่ได้ดำเนินการตรวจ Antigen Test Kit (ATK) ให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนของโรงเรียนจำนวน

02 ธันวาคม 2564
โรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์) ขอขอบพระคุณ รักษ์สุข คลินิกเวรกรรม ที่ได้ดำเนินการตรวจ Antigen Test Kit (ATK) ให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนของโรงเรียนจำนวน

โรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์) ได้ดำเนินการตรวจ Antigen Test Kit (ATK) ให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนของโรงเรียนจำนวน ทั้งหมด 124 คน โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก รักษ์สุข คลินิกเวรกรรม บางใหญ่ เข้ามาให้บริการที่โรงเรียน ผลการตรวจ Antigen Test Kit (ATK) ทั้งหมด 124 คน = Negative ( ไม่พบเชื้อ )

กิจกรรม “ ตัวฉันสำคัญนะจ๊ะ ”

09 กันยายน 2559
กิจกรรม “ ตัวฉันสำคัญนะจ๊ะ ”

ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์) หมวดที่ 5 สร้างเสริมสุขภาพและสมรรถภาพทางกาย (HEALTH)  กิจกรรม “ ตัวฉันสำคัญนะจ๊ะ ”  จำนวน  60  ชั่วโมง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 ประกอบด้วยกิจกรรมดังต่อไปนี้ กิจกรรมสุขบัญญัติแห่งชาติ  จำนวน  3  ชั่วโมง เรียนรู้สุขบัญญัติแห่งชาติ   (2 ชั่วโมง) สุขภาพดี ชีวีสุข   (1...

กิจกรรมภาษาไทยที่รัก

08 กันยายน 2559
กิจกรรมภาษาไทยที่รัก

กิจกรรม “ลดเวลาเรียน  เพิ่มเวลารู้” หมวดที่  ๒  สร้างเสริมสมรรถนะและการเรียนรู้ (HEAD)  กลุ่มกิจกรรม  8  พัฒนาทักษะการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการเรียนรู้  8  กลุ่มสาระการเรียนรู้   กิจกรรมภาษาไทยที่รัก จำนวน ๖๖ ชั่วโมง ประกอบด้วยกิจกรรมดังต่อไปนี้ สนุกกับภาษาไทย  จำนวน  ๖  ชั่วโมง กิจกรรมภาษาน่ารู้              ...

กิจกรรม “ทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์คิดสนุก”

08 กันยายน 2559
กิจกรรม “ทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์คิดสนุก”

ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์) หมวดที่  2  สร้างเสริมสมรรถนะและการเรียนรู้ (HEAD)  กิจกรรม “ทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์คิดสนุก”  จำนวน  60  ชั่วโมง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3   ประกอบด้วยกิจกรรมดังต่อไปนี้       1.กิจกรรมสื่อสารภาษาวิทย์  จำนวน  12  ชั่วโมง ลังนมเล่าเรื่อง  ( 2 ชั่วโมง ) บทเพลงพาเพลิน  (...

กิจกรรม Easy English

08 กันยายน 2559
กิจกรรม Easy English

ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์) หมวดที่  2  สร้างเสริมสมรรถนะและการเรียนรู้ (HEAD)   กิจกรรม “ Easy English ”  จำนวน 60 ชั่วโมง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6   ประกอบด้วยกิจกรรมดังต่อไปนี้          1.กิจกรรม Funny Activities จำนวน  6  ชั่วโมง  ...

กิจกรรม “ศิลป์สร้างสรรค์”

08 กันยายน 2559
กิจกรรม “ศิลป์สร้างสรรค์”

ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์) หมวดที่  ๔ สร้างเสริมทักษะการทำงาน การดำรงชีพ และทักษะชีวิต (HAND)  กิจกรรม “ศิลป์สร้างสรรค์”  จำนวน  60  ชั่วโมง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3   ประกอบด้วยกิจกรรมดังต่อไปนี้       1.กิจกรรม การวาดภาพระบายสี   จำนวน  ๑๔  ชั่วโมง ทักษะการวาด( ๔ ชั่วโมง )...

กิจกรรม "We love ASEA"

08 กันยายน 2559
กิจกรรม "We love ASEA"

ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์) หมวดที่  2  สร้างเสริมสมรรถนะและการเรียนรู้ (HEAD)  กิจกรรม “ We love ASEAN  ”  จำนวน  20  ชั่วโมง  ภาคเรียนที่ 1

กิจกรรม “สมาร์ทคิดส์”

07 กันยายน 2559
กิจกรรม “สมาร์ทคิดส์”

ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์)  หมวดที่  ๒  สร้างเสริมสมรรถนะและการเรียนรู้ (HEAD)   กิจกรรม “สมาร์ทคิดส์”  จำนวน  60  ชั่วโมง     ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖   ประกอบด้วยกิจกรรมดังต่อไปนี้         ๑.กิจกรรมรูปเรขาคณิตคิดสร้างสรรค์  จำนวน  ๒๑  ชั่วโมง    คณิตจินตนาการ  ( ๔ ชั่วโมง )...

 • 61118370_492989847906223_5830049819464302592_n.jpg
 • 61118565_492989814572893_1207624218133397504_n.jpg
 • 60834898_492989471239594_1036078036010663936_n.jpg
 • 60946440_492989481239593_1105110929395154944_n.jpg
 • 60974410_492989667906241_4660604257114783744_n.jpg
 • 61310364_492989921239549_327366294246522880_n.jpg
 • 61431714_492989777906230_1350496013177061376_n.jpg
 • 60968276_492989451239596_1376257450356768768_n.jpg
 • 61213065_492989324572942_8947873666050293760_n.jpg
 • 61201668_492989234572951_4518165021112401920_n.jpg
×

มีข้อผิดพลาด

คุณไม่มีสิทธิ์ในการดูข้อมูลในส่วนนี้

ผู้อำนวยการโรงเรียน

directornew

 

ทำเนียบบุคลากรและนักเรียน

Facebook

facebook like box joomla

Vinaora Visitors Counter

999425
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
119
345
1318
994393
3088
15753
999425

Your IP: 3.227.251.94
2023-06-07 02:12

เพลงประจำโรงเรียน

 
โรงเรียนโรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์) นนทบุรี

ตั้งอยู่เลขที่ 134 หมู่ที่ 3 ตำบลบางขุนกอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130

โทรศัพท์ 02-9247008 โทรสาร 02-9247008 Email : bknork@gmail.com