Get Adobe Flash player
 • 10.jpg

กิจกรรมให้ความรู้ความเข้าใจเรื่องการคัดแยกขยะ ณ โรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์)โดยสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

19 กรกฎาคม 2562
กิจกรรมให้ความรู้ความเข้าใจเรื่องการคัดแยกขยะ ณ โรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์)โดยสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

กิจกรรมให้ความรู้ความเข้าใจเรื่องการคัดแยกขยะ ณ โรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์)โดยสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ภายใต้โครงการ การพัฒนาการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่น โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยงโรงเรียน วันที่ 18 กรกฎาคม 62    

กิจกรรมวันเข้าพรรษา โดยนำนักเรียนร่วมถวายเทียนพรรษา จำนวน 3 วัด ได้แก่ ณ วัดไทยเจริญ วัดอุทยาน และวัดบางไกรนอก ในวันที่ ๑๐ – ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒

12 กรกฎาคม 2562
กิจกรรมวันเข้าพรรษา โดยนำนักเรียนร่วมถวายเทียนพรรษา จำนวน 3 วัด ได้แก่ ณ วัดไทยเจริญ วัดอุทยาน และวัดบางไกรนอก ในวันที่ ๑๐ – ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒

นางสาลินี สุขศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์) พร้อมคณะครูและนักเรียนต้อนรับขบวนประเพณีแห่เทียนพรรษาทางน้ำ ณ บริเวณท่าน้ำของโรงเรียน และนำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมวันเข้าพรรษา โดยนำนักเรียนร่วมถวายเทียนพรรษา จำนวน 3 วัด ได้แก่ ณ วัดไทยเจริญ วัดอุทยาน และวัดบางไกรนอก ในวันที่ ๑๐ – ๑๒  กรกฎาคม  ๒๕๖๒    

พิธีมอบทุนการศึกษาของคณะสงฆ์ อำเภอบางกรวย ณ วันบางอ้อยช้าง วันที่ 20 มิถุนายน 2562

10 กรกฎาคม 2562
พิธีมอบทุนการศึกษาของคณะสงฆ์ อำเภอบางกรวย ณ วันบางอ้อยช้าง วันที่ 20 มิถุนายน 2562

พิธีมอบทุนการศึกษาของคณะสงฆ์ อำเภอบางกรวย ณ วันบางอ้อยช้าง วันที่ 20 มิถุนายน 2562

ประชุมผู้บริหาร สพป.นนทบุรีเขต 1 นำเสนอแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “หนึ่ง รร.หนึ่งนวัตกรรม” และรับเกียรติบัตร 2 รางวัล

09 กรกฎาคม 2562
ประชุมผู้บริหาร สพป.นนทบุรีเขต 1 นำเสนอแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “หนึ่ง รร.หนึ่งนวัตกรรม” และรับเกียรติบัตร 2 รางวัล

นางสาลินี สุขศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์) เข้าร่วมประชุมผู้บริหาร สพป.นนทบุรีเขต 1 นำเสนอแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “หนึ่ง รร.หนึ่งนวัตกรรม” และรับเกียรติบัตร 2 รางวัล 1. โรงเรียนขนาดเล็กที่มีผลการทดสอบ O-NET สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศโดยใช้วิธีการจัดการเรียนการสอน DLTVร่วมกับวิธีอื่นๆ 2. ผลการทดสอบ O-NET ชั้น ป.6 มีพัฒนาการความก้าวหน้าสูงขึ้น

พิธีทบทวนคำปฏิญาณตนและสวนสนามเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2562 วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

03 กรกฎาคม 2562
พิธีทบทวนคำปฏิญาณตนและสวนสนามเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ  ประจำปี 2562 วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

นางสาลินี สุขศิริ ผู้อำนวยการลูกเสือโรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์) นำผู้กำกับลูกเสือและลูกเสือเนตรนารี กองลูกเสือโรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์) เข้าร่วมพิธีทบทวนคำปฏิญาณตนและสวนสนามเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ  ประจำปี 2562  วันที่  1 กรกฎาคม  พ.ศ. 2562     

พิธีทบทวนคำปฏิญาณตนและสวนสนามเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2562

02 กรกฎาคม 2562
พิธีทบทวนคำปฏิญาณตนและสวนสนามเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2562

นางสาลินี สุขศิริ ผู้อำนวยการลูกเสือโรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์) นำผู้กำกับลูกเสือและลูกเสือเนตรนารี เข้าร่วมพิธีทบทวนคำปฏิญาณตนและสวนสนามเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ  ประจำปี 2562  วันจันทร์ที่  1 กรกฎาคม  พ.ศ. 2562  ณ  สนามกีฬาจังหวัดนนทบุรี   อำเภอเมือง  จังหวัดนนทบุรี  

กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก กิจกรรมวันสุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2562

30 มิถุนายน 2562
กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก กิจกรรมวันสุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2562

กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก กิจกรรมวันสุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2562 โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์) จัดขึ้นในวันที่ 28 มิถุนายน 2562       

รางวัลระดับเหรียญทอง การคัดสรรผลงานหนึ่งโรงเรียนหนึ่งนวัตกรรม ประจำปีการศึกษา 2562ระดับภูมิภาค

28 มิถุนายน 2562
รางวัลระดับเหรียญทอง การคัดสรรผลงานหนึ่งโรงเรียนหนึ่งนวัตกรรม ประจำปีการศึกษา 2562ระดับภูมิภาค

ขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์) กับผลการคัดสรรผลงานหนึ่งโรงเรียนหนึ่งนวัตกรรม ประจำปีการศึกษา 2562 ระดับภูมิภาค  ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชื่อผลงาน การสร้างสื่อจากฐานชุมชนสู่การเรียนการสอนในชั้นเรียน

กิจกรรม “ ตัวฉันสำคัญนะจ๊ะ ”

09 กันยายน 2559
กิจกรรม “ ตัวฉันสำคัญนะจ๊ะ ”

ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์) หมวดที่ 5 สร้างเสริมสุขภาพและสมรรถภาพทางกาย (HEALTH)  กิจกรรม “ ตัวฉันสำคัญนะจ๊ะ ”  จำนวน  60  ชั่วโมง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 ประกอบด้วยกิจกรรมดังต่อไปนี้ กิจกรรมสุขบัญญัติแห่งชาติ  จำนวน  3  ชั่วโมง เรียนรู้สุขบัญญัติแห่งชาติ   (2 ชั่วโมง) สุขภาพดี ชีวีสุข   (1...

กิจกรรมภาษาไทยที่รัก

08 กันยายน 2559
กิจกรรมภาษาไทยที่รัก

กิจกรรม “ลดเวลาเรียน  เพิ่มเวลารู้” หมวดที่  ๒  สร้างเสริมสมรรถนะและการเรียนรู้ (HEAD)  กลุ่มกิจกรรม  8  พัฒนาทักษะการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการเรียนรู้  8  กลุ่มสาระการเรียนรู้   กิจกรรมภาษาไทยที่รัก จำนวน ๖๖ ชั่วโมง ประกอบด้วยกิจกรรมดังต่อไปนี้ สนุกกับภาษาไทย  จำนวน  ๖  ชั่วโมง กิจกรรมภาษาน่ารู้              ...

กิจกรรม “ทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์คิดสนุก”

08 กันยายน 2559
กิจกรรม “ทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์คิดสนุก”

ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์) หมวดที่  2  สร้างเสริมสมรรถนะและการเรียนรู้ (HEAD)  กิจกรรม “ทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์คิดสนุก”  จำนวน  60  ชั่วโมง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3   ประกอบด้วยกิจกรรมดังต่อไปนี้       1.กิจกรรมสื่อสารภาษาวิทย์  จำนวน  12  ชั่วโมง ลังนมเล่าเรื่อง  ( 2 ชั่วโมง ) บทเพลงพาเพลิน  (...

กิจกรรม Easy English

08 กันยายน 2559
กิจกรรม Easy English

ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์) หมวดที่  2  สร้างเสริมสมรรถนะและการเรียนรู้ (HEAD)   กิจกรรม “ Easy English ”  จำนวน 60 ชั่วโมง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6   ประกอบด้วยกิจกรรมดังต่อไปนี้          1.กิจกรรม Funny Activities จำนวน  6  ชั่วโมง  ...

กิจกรรม “ศิลป์สร้างสรรค์”

08 กันยายน 2559
กิจกรรม “ศิลป์สร้างสรรค์”

ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์) หมวดที่  ๔ สร้างเสริมทักษะการทำงาน การดำรงชีพ และทักษะชีวิต (HAND)  กิจกรรม “ศิลป์สร้างสรรค์”  จำนวน  60  ชั่วโมง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3   ประกอบด้วยกิจกรรมดังต่อไปนี้       1.กิจกรรม การวาดภาพระบายสี   จำนวน  ๑๔  ชั่วโมง ทักษะการวาด( ๔ ชั่วโมง )...

กิจกรรม "We love ASEA"

08 กันยายน 2559
กิจกรรม "We love ASEA"

ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์) หมวดที่  2  สร้างเสริมสมรรถนะและการเรียนรู้ (HEAD)  กิจกรรม “ We love ASEAN  ”  จำนวน  20  ชั่วโมง  ภาคเรียนที่ 1

กิจกรรม “สมาร์ทคิดส์”

07 กันยายน 2559
กิจกรรม “สมาร์ทคิดส์”

ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์)  หมวดที่  ๒  สร้างเสริมสมรรถนะและการเรียนรู้ (HEAD)   กิจกรรม “สมาร์ทคิดส์”  จำนวน  60  ชั่วโมง     ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖   ประกอบด้วยกิจกรรมดังต่อไปนี้         ๑.กิจกรรมรูปเรขาคณิตคิดสร้างสรรค์  จำนวน  ๒๑  ชั่วโมง    คณิตจินตนาการ  ( ๔ ชั่วโมง )...

 • 60834898_492989471239594_1036078036010663936_n.jpg
 • 61201668_492989234572951_4518165021112401920_n.jpg
 • 60968276_492989451239596_1376257450356768768_n.jpg
 • 61213065_492989324572942_8947873666050293760_n.jpg
 • 60946440_492989481239593_1105110929395154944_n.jpg
 • 61431714_492989777906230_1350496013177061376_n.jpg
 • 61118370_492989847906223_5830049819464302592_n.jpg
 • 60974410_492989667906241_4660604257114783744_n.jpg
 • 61118565_492989814572893_1207624218133397504_n.jpg
 • 61310364_492989921239549_327366294246522880_n.jpg
×

มีข้อผิดพลาด

คุณไม่มีสิทธิ์ในการดูข้อมูลในส่วนนี้

ผู้อำนวยการโรงเรียน

director

ทำเนียบบุคลากรและนักเรียน

Facebook

facebook like box joomla

Vinaora Visitors Counter

154960
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
117
224
543
152788
6210
5778
154960

Your IP: 54.211.135.32
2019-07-23 13:47

เพลงประจำโรงเรียน

 
โรงเรียนโรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์) นนทบุรี

ตั้งอยู่เลขที่ 134 หมู่ที่ 3 ตำบลบางขุนกอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130

โทรศัพท์ 02-9247008 โทรสาร 02-9247008 Email : bknork@gmail.com